AKILCI İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ
Adı Soyadı
Görevi
Dr. Aslıhan KILIÇ TORUN
Başhekim V.
Duygu BENEZ
Diş Tabibi, Farmakovijilans Sorumlusu
Işık DOĞAN
Diş Tabibi, Materyovijilans Sorumlusu
Ramazan KAYA
Akılcı Antibiyotik Kul. Eğitici Hekimi
Hakan AHİ
Diş Tabibi
Mürüvvet ÖNAL
Kalite Yönetim Direktörü
Namık TÜRK
Sorumlu Hemşire
Meryem GÜRLER
Hasta Hakları Birim Sorumlusu