BİLGİ YÖNETİMİ ve GÜVENLİĞİ EKİBİ
Adı Soyadı
Görevi
Dr. Aslıhan KILIÇ TORUN
Başhekim V.
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Mürüvvet ÖNAL
Kalite Yönetim Direktörü
Dilek AKMAN
Şef
Abdullah BOZKURT
Ayniyat Saymanı
Tahir KULAKSIZ
Gösterge Sorumlusu
Selahattin KARADENİZ
Teknisyen
Namık TÜRK
Faturalandırma
Salih YILDIRIM
Bilgi İşlem Personeli