BİNA TUR EKİBİ
Adı Soyadı
Görevi
Dr. Aslıhan KILIÇ TORUN
Başhekim V.
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Mürüvvet ÖNAL
Kalite Yönetim Direktörü
Namık TÜRK
Sorumlu Hemşire
Hacı BAYSAL
Teknisyen