ÇALIŞAN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Adı Soyadı
Görevi
Dr. Aslıhan KILIÇ TORUN
Başhekim V.
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü-Çalışan Hakları Birim Sorumlusu
Mürüvvet ÖNAL
Kalite Yönetim Direktörü
Ramazan KAYA
Diş Tabibi
Namık TÜRK
Sorumlu Hemşire
Meryem ÖZDEMİR
Diş Protez Teknisyeni
Ertan ARSLAN
Röntgen Sorumlu Teknisyen