EĞİTİM KOMİTESİ
Adı Soyadı
Görevi
Dr. Aslıhan KILIÇ TORUN
Başhekim V.
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Mürüvvet ÖNAL
Kalite Yönetim Direktörü
Hakan AHİ
Diş Tabibi
Tahir KULAKSIZ
Eğitim Birim Sorumlusu
Meryem ÖZDEMİR
Diş Protez Teknisyeni
Namık TÜRK
Sorumlu Hemşire
Ali DEMİRCİ
VHKİ