HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Adı Soyadı
Görevi
Dr. Aslıhan KILIÇ TORUN
Başhekim V.
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Mürüvvet ÖNAL
Kalite Yönetim Direktörü
Ramazan KAYA
Diş Tabibi
Namık TÜRK
Sorumlu Hemşire
Meryem ÖZDEMİR
Diş Protez Teknisyeni
Ertan ARSLAN
Röntgen Sorumlu Teknisyen
Salih YILDIRIM
Bilgi Sistemleri Sorumlusu