ARAMA YAP

 

 

İyi Uygulama Örnekleri

SKS Kapsamında İyiUygulama Örnekleri

- MHRS ( Merkezi Hastane Randevu Sistemi ) üzerinden hasta kaydına başlandı.

- Evde Sağlık Hizmetleri verilmeye başlandı.

- Görme engelli hastalarımız için ağız ve diş sağlığı ile ilgili broşürler hazırlanıp hizmete sunuldu.

- Engelli hastalarımız için engelli polikliniği kuruldu.

- Engelli tuvaletlerine çağrı butonları yerleştirildi.

- Randevu kartları hazırlanıp uygulamaya konuldu.

- Amalgam atıklarının şehir şebekesine karışmasını engellemek için ünit giderlerine ayrıştırıcı filtreler takıldı.

- Amalgam kapsülleri kullanılmaya başlanarak amalgam atıklarına düzenleme getirildi.

- Hasta ve Çalışan Güvenliği için MAVİ KOD EKİBİ kuruldu.

- Çalışanlarımızın güvenliği için ( fiziksel saldırılara maruz kalmalarını engellemek amacıyla ) BEYAZ KOD EKİBİ kuruldu.

- Çalışanlarımız için eğitim planları hazırlanarak uygulamaya konuldu.

- Bebeği olan hastalarımızın mağduriyetinin giderilmesi için emzirme odası açıldı.

- Acil müdahale seti alındı, çalışanlara eğitim verildi.

- Ağız ve diş sağlığı, protez kullanımı ile ilgili bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlanıp hastalarımızın hizmetine sunuldu.

- Merkezimizde uygulanan her türlü işlemlerde hasta güvenliği için tek kişilik steril paketler hazırlanıp uygulamaya konuldu.

- Huzur evlerinde, ceza evlerinde , sevgi evlerinde, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında ve halka açık yerlerde ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı.

- İlimizdeki okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları yapılarak eğitimler verildi.