KIRMIZI KOD EKİBİ
Adı Soyadı
Görevi
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Selahattin KARADENİZ
Sivil Savunma Sorumlusu
Hacı BAYSAL
Teknisyen
İsa KURNAZ
Güvenlik Amiri
Namık TÜRK
İSG Hemşiresi
Halil BAYDEMİR
Hizmetli