TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Adı Soyadı
Görevi
Dr. Aslıhan KILIÇ TORUN
Başhekim V.
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Mürüvvet ÖNAL
Kalite Yönetim Direktörü
Meryem ÖZDEMİR
Diş Protez Teknisyeni
Selahattin KARADENİZ
Teknisyen
Hacı BAYSAL
Teknisyen
İsa KURNAZ
Güvenlik Amiri
TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP
Çağdaş MERT
İdari ve Mali İşler Müdürü
Hacı BAYSAL
Teknisyen
Selahattin KARADENİZ
Teknisyen